"Έξυπνες Πόλεις" Ημερίδα «Όμιλου Νέων, Επιστημόνων & Επαγγελματιών - Humans»

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016
Η κυρία Άννα Ευθυμίου ήταν ομιλήτρια στη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον «Όμιλο Νέων, Επιστημόνων & Επαγγελματιών - Humans»,  στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τις "Έξυπνες Πόλεις".

Έξυπνες είναι οι πόλεις που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με σκοπό αφενός την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αφετέρου την οικονομική τους ανάπτυξη με την προσέλκυση επενδυτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Βασικό στοιχείο της ομιλίας της, ήταν με ποιους τρόπους η Θεσσαλονίκη θα έχει τη δυνατότητα να γίνει "Έξυπνη Πόλη", με εργαλείο την τεχνολογία σε προβλήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τα ΑμεΑ, τις συγκοινωνίες, τη ρύπανση κ.ά. Η ίδια τόνισε πως: «Για να φτιάξουμε τη Θεσσαλονίκη τη δική μας "Έξυπνη Πόλη", απαιτείται κοινό όραμα, βούληση και συνεργασία κατοίκων, επενδυτών, ερευνητών και προπαντός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε με συγκεκριμένο σχέδιο και πολλή δουλειά να τα καταφέρουμε»
Άννα Ευθυμίου Copyright © 2020 | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων DigiSol